European Network of Socially Responsible Universities

Yhteiskuntavastuu osaksi korkeakoulujen opetussuunnitelmaa

Synergioiden luominen korkeakouluyhteisöjen ja yhteiskunnallisten sidosryhmien välille

  • Onko yhteiskuntavastuu osa korkeakoulunne toimintaa?
  • Kuulutteko korkeakouluverkostoon?
  • Oletko sidosryhmäläinen, joka on kiinnostunut korkeakoulujen yhteiskuntavastuusta?

 

USR-NET projekti edistää yhteiskuntavastuun sisällyttämistä korkeakoulujen opetussuunnitelmaan ja luo synergioita korkeakouluyhteisöjen ja sidosryhmien välille. Tämä tapahtuu kehittämällä yhteiskuntavastuullisille korkeakouluille aihetta käsittelevä transversaalinen oppimisopas sekä lisäämällä korkeakoulujen ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien tietoisuutta aiheesta. USR-NET projekti:


Perustuu neljälle pääelementille

Pohdinta: mitä on yhteiskuntavastuu ja sen osa-alueet
Sisällyttäminen: yhteiskuntavastuun sisällyttäminen osaksi korkeakoulujen opetussuunnitelmaa ja käytännön toimet korkeakouluyhteisöissä
Synergia: synergioiden luominen korkeakouluyhteisöjen ja sidosryhmien (yritykset, koulut, järjestöt, instituutiot, jne.) välille
Vaihtaminen: ideoiden vaihtaminen ja tiedon siirtäminen käytännön kautta


Noudattaa kolmitasoista lähestymistapaa

AJATUSMAAILMAN AVAAMINEN. Tarjotaan sidosryhmille ja kaikille kiinnostuneille avoin tila keskusteluun, löytöjen tekemiseen ja korkeakoulujen yhteiskuntavastuuseen liittyvien käytäntöjen ja ajatusten vaihtamiseen

PÄÄSTETÄÄN INNOVATIIVISET IDEAT IRTI. Edistetään monitieteistä ja monialaista yhteistyötä tavoitteena luoda korkeakouluihin ja sidosryhmille olosuhteet joissa innovatiiviset ideat ja luovuus kukoistavat ja kestävät aikaa.

LISÄARVON LUOMINEN. Otetaan yhteiskuntavastuu osaksi korkeakoulujen opetussuunnitelmaa ja toteutetaan sitä transversaalisena toimintana keskittyen alueiden ja alojen erityispiirteisiin, tarpeisiin ja kehityskohteisiin, sekä käsitellään yleisiä aiheita tapauskohtaisesti (esimerkiksi ympäristö, sukupuolten tasa-arvo, työllisyys).

Lue lisää projektista

 

Thank you for your interest in the USR concept and the USR-NET project! We look forward to receiving your expression of interest to join as member of the European Network of Socially Responsible Universities.

Who can join?
Any organisation or individual interested in University Social Responsibility.

How to join?
If you are joining as an INDIVIDUAL, fill in your details here

If you are REPRESENTING AN ORGANISATION, fill in your details here

For any additional material (profile picture, organisation logo, publications, other files for sharing), please send to the project email contact@usr-net.eu

Our aim is to establish an open, vibrant community promoting University Social Responsibility across Europe and beyond and create links among stakeholders for joint activities and action.

What happens after you fill in your details?
By filling in your details, you will be included in the project mailing list, kept informed and invited to participate in and support future project activities (dissemination, sharing of contents, best practices, participation to USR-NET events and training/advocacy sessions, etc.).

Note: The membership is free from any fiduciary obligation, membership fee or right of reimbursement on the part of the USR-NET project and there are no costs pertinent to the affiliation.

JOIN THE NETWORK
SUPPORT & PROMOTE UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY